Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mars

11. 2. 2006

                                  Mars

Mars, známý jako Rudá planeta, je v pořadí čtvrtým tělesem Sluneční soustavy.Svůj červený povrch získala planeta díky svým rozsáhlým pouštím oxidu železa, proto můžeme říci, že je planeta "zrezlá". Při bouřích, které jsou na Marsu velmi časté, se zvedá červený prach do atmosféry a rozprašuje se po celém povrchu planety. Na Marsu se také nalézá největší sopka ve Sluneční soustavě. Její jméno je Olympus Mons, jenž se tyčí do výše 24 Km nad povrchem planety. Okolo Marsu obíhají dva měsíce Phobos a Deimos.

     Mars, známý jako Rudá planeta, je v pořadí čtvrtým tělesem Sluneční soustavy. Jeho význačnost spočívá v tom, že v minulosti, ale i dnes lidé spojují tuto planetu s mimozemskou formou života. Výzkumy meteoritu z povrchu Marsu, nalezeného v Antarktidě, připouštěli existenci života na Marsu před 3,8 miliardami let. Další podrobné průzkumy tohoto meteoritu tuto domněnku nepotvrdily. Rozpětí teplot, které dnes na Marsu panují (zima ne větší než v Antarktidě ), by bylo snesitelné pro některé primitivní formy života, žijící na Zemi.

     Svůj červený povrch získala planeta díky svým rozsáhlým pouštím oxidu železa, proto můžeme říci, že je planeta ,,zrezlá“. Při bouřích, které jsou na Marsu velmi časté, se zvedá červený prach do atmosféry a rozprašuje se po celém povrchu planety. Na Marsu se také nalézá největší sopka ve Sluneční soustavě. Její jméno je Olympus Mons, jenž se tyčí do výše 24 Km nad povrchem planety. Okolo Marsu obíhají dva měsíce Phobos a Deimos.

     Atmosféra planety Mars je zcela odlišná od atmosféry naší Země. Je složena zejména z oxidu uhličitého s malým množstvím ostatních plynů. Atmosféra na Marsu obsahuje pouze jednu tisícinu vody v porovnání se Zemí, přesto toto množství je schopné zkondenzovat a vytvořit oblačnost, která se vznáší vysoko v atmosféře nebo se víří okolo svahů ohromných sopek. V údolích se mohou v časných ranních hodinách utvářet místa s mlhou. V místech, kde se vyskytoval přistávací modul sondy Viking, se každou zimu objevila tenká vrstva zmrzlé vody. Je zřejmé, že v minulosti mohla hustá atmosféra planety umožňovat proudění vody na povrchu tak, jak můžeme pozorovat na Zemi. To, že kdysi byly na planetě velké řeky naznačují věrohodně vypadající soutěsky, pobřeží, koryta řek a různé ostrovy. Jak tedy Mars ztratil svoji atmosféru? Možných vysvětlení je několik; ztráta magnetického pole, zmírnění sopečné činnosti, únik částic z atmosféry nebo srážka planety s kosmickým tělesem. Mars by se mohl stát v budoucnosti druhým tělesem po Měsíci, na který člověk osobně vstoupí.


          charakteristika

Název absolutní

relativní
(Země=1)

Objevitel neznámý
Datum objevení předhistorické
Hmotnost 6,418 5.1023 kg 0,107
Objem 16,318.1010 m3 0,151
Průměrný poloměr 3 389 508 ą 1 m 0,531
Průměrný rovníkový poloměr 3 396 200 ą 160 m 0,532
Severní polární poloměr 3 376 189 ą 50 m 0,531
Jižní polární poloměr 3 382 580 ą 50 m 0,532
Průměrný objemový poloměr 3 390 km 0,532
Poloměr jádra 1 700 km 0,488
Trojboký elipsoid

a 3 398 627 m

b 3 393 760 m

c 3 376 200 m
Směry hlavních os elipsoidu

a 1,0° severní šířky, 72,4° východní délky

b 0,0° severní šířky, 324,4° východní délky

c 89,0° severní šířky, 252,4° východní délky
Objem severní polární čepičky 1,2 - 1,7 milión km3
Objem jižní polární čepičky 2 - 3 milión km3
Eliptičnost 1/169,8 = 0,005 889 1,79
Průměrná hustota 3 933 kg/m3 0,713
Povrchové gravitační zrychlení 3,69 m/s2 0,377
Úniková rychlost 5,03 km/s 0,450
Střední vzdálenost od Slunce 227 940 000 km 1,523
Otočka kolem osy 24h 37min 22,6s 1,025
Délka dne 24h 39min 34,9s 1,027
Doba oběhu - siderická 686,980 dny 1,881
Přísluní 206 620 000 km 1,405
Odsluní 249 230 000 km 1,639
Střední oběžná rychlost 24,13 km/s 0,810
Maximální oběžná rychlost 26,50 km/s 0,875
Minimální oběžná rychlost 21,97 km/s 0,750
Sklon dráhy 1,850° -
Výstřednost dráhy 0,093 5 5,599
Sklon rotační osy 25,19° 1,074
Albedo 0,150 0,409
Zdánlivá hvězdná velikost -2,01 mag
Sluneční osvětlení 589,2 W/m2 0,431
Minimální povrchová teplota -140 °C
Průměrná povrchová teplota -63 °C
Maximální povrchová teplota 20 °C
Atmosférický tlak 700 Pa
Nejvyšší bod Olympus Mons
(24 km nad okolní krajinou)
Materiál povrchu čedičové skály,
přeměněný materiál
Vzdálenost od Země

minimální 54 500 000 km

maximální 401 300 000 km
Zdánlivý průměr ze Země

maximum 25,7 úhlových vteřin

minimum 3,5 úhlových vteřin
Průměrná hodnota v opozici ze Země

vzdálenost od Země 78 390 000 km

zdánlivý průměr 17,9 úhlových vteřin

zdánlivá visuální magnituda -2,0 mag
 
atmosféra
Povrchový tlak
* = místo přistání Viking 1 Lander
~610 Pa (proměnlivý)
[690 a 900 Pa]*
Hustota u povrchu ~0,020 kg/m3
Průměrná teplota ~210 K
Denní rozsah teplot (místo přistání Viking 1 Lander) 184 K až 242 K
Rychlosti větru (místo přistání Viking 1 Lander)

léto 2-7 m/s

podzim 5-10 m/s

prachová bouře 17-30 m/s
Měrná molekulová hmotnost 43,34 g/mol
Složení atmosféry (objemových)
hlavní: oxid uhličitý (CO2) 95,32 %

dusík (N2) 2,7 %

argon (Ar) 1,6 %

kyslík (O2) 0,13 %

oxid uhelnatý (CO) 0,08 %
minoritní: voda (H2O) 210 ppm

oxid dusnatý (NO) 100 ppm

neon (Ne) 2,5 ppm

oxid deuteria (HDO) 0,85 ppm

krypton (Kr) 0,3 ppm

xenon (Xe) 0,08 ppm

Měsíce

Měsíc # Poloměr Hmotnost Vzdálenost Objevitel Rok

(kg) (km) (km)
Phobos I 13,5 x 10,8 x 9,4 1,08.1016 9 380 Asaph Hall 1877
Deimos II 7,5 x 6,1 x 5,5 1,8.1015 23 460 Asaph Hall 1877